บาร์โหน M5

บาร์โหน M 5

รับน้ำหนักสูงสุด  : 180 kg.

โครงสร้าง           : แข็งแรง เหล็กกล่องทั้งหมด

ขนาดเบาะพิง      : ยาว 42 x  กว้าง 28.5 cm

ขนาดที่รองแขน  : ยาว  31 x  กว้าง 13 cm

ความหนาที่รองแขน : หนา 5 cm

น้ำหนักสินค้า      : 36 kg.

ขนาดสินค้า         : 133.5 x 98.5 x 214 cm

ความยาวบาร์โหน : 1.03 m

 

หมวดหมู่:

รายละเอียดเพิ่มเติม